1975.a. lugu
Idee & vanasõidukite hobiklubi loomise lugu

*Sissejuhatav kommentaar:
Tegija suunati 1973.a. peale Tartu Riikliku Ülikooli lõpetamist NGK Linda juriskonsuldiks.
Kaks aastat möödusid entusiastliku töösse sisseelamise,Linda karusnahavarguste ja puuduhanke pretensioonide lahendamise tähe all.
Töötasin majandusjuristina täpselt 10 aastat.
1975.a.ostsin 1939 aaasta Mercedes Benz 170 v .Oli see saatuslik juhus või õnnelik õnnetus,aga juba proovsõidul keeras saatus auto Tartu ringrajal ratastega taeva poole……..
Kolm nädalat taastasime Pedjas koolivenna Velloga autot. Vahepeal sattusin ma Riiga, kus toimus nende juba kolmas antiikauto kokkutulek.
Ja mis selgus-meie parimad sõidukid olid juba siis lätlaste käes….
Eestit esindasid “auto-moto veterani-75” kokkutulekul:
G.Laur Pacardil,H.Haavel MB,K.Renser MB,A.Lõhmus MB,E.Bushman ja veel keegi BMW-l ning A.Tomson DKW-ga (kes ka minu küüti võttis ja see oli ilmselt saatuslik viga…).

Lätlastel oli juba siis 7 alla 1930.a.autot,meil asusid nad alles peidupaiguis.
Olles muidu meeldivate muljete all,otsustasin ma meie viimaste uunikute kaitseks samasuguse klubi luua.
Pöördusin 4 septembril Tõnu Nooni poole,kes oli Automi Kesknõukogus esimehe asetäitja.Alustuseks sain kirja,mis lubas mul RAI kartoteegis vanasõidukiomanikke otsida….Siit see algas .
*4 oktoobriks 1975 kutsusin Pikk tn 41 kokku esimese Eesti uunikuhuviliste koosoleku ja seal valiti mind orgkomitee esimeheks.
Kuna tegemist on dokumentaalse suunitlusega lugulauluga,siis ajaloolise tõe huvides pakuksin väljavõtteid orgkomitee(seni avaldamata)protokollidest ,aastakoosolekute sõnavõttudest,esimehe korraldustest ja arhiivist nii,nagu need tol ajal entusiastide poolt kirja pandi.
Tegime 1984.a.sekretär Liiviga suure tõõ hobiklubi Unic tegevuse arhiveerimisel.
Üks originaaleksemplar(17 köidet!)võeti siiski suure erandina ka Tallinna Linna arhiivi.
Väljavõte arhiivmaterjalidest:
*Vanade autode klubi avamise koosoleku protokoll nr.1 4 oktoober 1975.a.
Kohal oli 93 huvilist
Päevakord:
1.Avasõna sm.T.Noonilt
2.Sõnavõtud
Sisu:
Sissejuhatava kõnega esines sm.T.Nooni,kes rääkis mis tehtud,mis teoksil.Ta seadis eeskujuks lätlasi,kelledel juba ammu selline klubi on…..Põhieesmärgiks jääks autode ja mootorrataste võimalikult originaalne säilitamine.
Sm.L.Sasi rääkis autode restaureerimisest ja informatsiooni vajalikkusest.
Sm.M.Kuuse “Tehnika ja tootmise” toimetusest rääkis autode klassifitseerimisest meil ja mujal.Teiseks probleemiks oli vastav kirjandus ja vajadus alustada selle kogumisega.
Sm.V.Kirss tootmiskoondisest Linda kutsus üles tegema selgitustööd rahva seas eesmärgiga väärtustada vanavara. Ta tegi ettepaneku luua vanade iseliikurite klubi.
Veel soovitas ta noorematel tegelda mootorratastega.
Sõnavõttudega esinesid: sm-d A.Lõhmus (Taru Metsamajandist),A.Tomson (Mehhaniseeritud ehituskolonnist),A.Reial (koondisest Auto),G.Laur (Punasest Kundast),A.Veborn (ETKVL),E.Poldre (Õhtulehest),sm.Iva (Tallinnast),J.Rist (Tartu üliõpilane),sm.Vooremaa (Tallinnast) ja E Karro (Kohtla Järvelt).
Edasi moodustati initsiatiivgrupp-orgkomitee-koosseisus sm.-d:
Sasi,Kirss,Porosaar,Lentsius,Lõhmus,Vene,Vester,Spirka,Rinaldo,Poldre,Saik.
Orgkomitee(OK) esimeheks valiti sm.V.Kirss ja esimeseks asetäitjaks I.Lentsius ja
teiseks asetäitjaks V.Sasi.
Sekretär-sm.M.Kuuse.
Eraldi moodustati Tallinna operatiivgrupp:
Kirss,Sasi,Kuuse,Saik,Porosaar.
Mootorratastega hakkab tegelema sm.Vene
Org-massilise tööga-sm.Kirss,Poldre,Lentsius,Kuuse
Tehn.teenendus jäi sm-te Sasi ja Saigi hooleks.
Tehti ettepanek otsida klubile “piibujuttude jaoks”vägev kelder.Rõhutati reklaami osatähtsust.
Kuna 18.sept.1976 möödub 50.a.rallist Rakvere-Tallinn,siis soovitas Rakvere esindaja võtta üritus uuesti päevakorda.
(Sm.Kirss luges ette Are mehe kirja Eesti ainsa RR müümise kohta –auto läkski hiljem lätlastele) ja tegi ettepaneku liikmete ühiskassa moodustamiseks mõne unikaalse auto ostmise eesmärgil..
Sellega loeti esimene asutmise koosolek lõppenuks.
Protokollis A.Laasner 4.okt.1975.a.
*Vanade autode klubi initsiatiivgrupi 22.okt.1975.a. koosoleku protokoll(osaliselt)
Osalesid sm.d -Sasi,Kirss,Kuuse,Porosaar,Poldre,Saik,Kurg,Roosimägi.
Kõnealused küsimused:põhikiri,blankett,märk,nimi……….
Sm.Sasi:Kuna sm.Kirss pakkus välja nimeks “Unic”,tuleks pärja keskele üles kroonina panna Automi märk,sisse vana auto kujutis nimetatud pealdisega “Unic” ning kolme tähega -AMK(auto-motoklubi)……
Samas pakkus V.Kirss välja ka põhikirja projekti,millesse tehti palju parandusi.
Arutati klubiruumi asja.
Päevakorras oli tehn.konsultatsioonide probleem.Soovitati seda vedama
sm.d Sasi,Saik,Kaare,Vester,Soodla.
Org.massiline töö:Kirss,Kurg,Vene,Lentsius,Kaare
Protokollis Poldre(allkiri)
*Orgkomitee käis koos ka 12.novembril,10 detsembril,14.jaanuaril.
Klubi märgi kujundas kunstnik Ploomipuu.Märgi põhjaks sai radiaatori kuju,
Unic kiri peal.
*Kommentaar:
Vaidlustes valmis ka põhikiri.Valmistati ette hobiklubi Unic asutamiskoosolek ja otsustati see Automi vastuseisust hoolimata läbi viia 31 jaanuaril 1976.a.Tallinnas,Ajakirjandusmajas.
Meenub,millise sisemise erutuse ja ootustega sai antud enne klubi loomist teleintervjuu kadunud legendaarsele Valdo Pandile,kuidas Eesti Raadio liiklussaadete toimetaja J.Pirita meie üritust valgustada aitas ja ERF aastavahetusel oma saatesse kutsus ning meile sellega reklaami tegi.
M.Kuuse artikkel “Edasis “ja “Tehnika ja tootmises “aitas kui kulutuli Unicu nime levikule kaasa.
Algusaegade ja ka järgneva entusiastliku klubitegevuse suurim oponent oli Automi KN esimene mees sm.V.Tamming.Ta oskas midagi andmata asju nii juhtida,et pidid õnnelik olema,et tegutseda saad.
Ametlik toetus meil ju puudus,parteilt abi ei otsinud(suurim viga!?),kuid murdsime siiski entusiastlikult vastuseisu ja stagnajää, mis ikka iga uue liikumise sünniga teha tuleb.

Minu esimene auto Mercedes Benz 170v-siit algas uunikute armastus...