1976.a. lugu
Hobiklubi asutamine ja Tallinn-Rakvere 76 ralli

*Klubi ”Unic” asutamiskoosolek peeti Tallinnas,Pärnu mnt.67 Ajakirjandusmajs saalis

31.01.1976.a.

Kohal oli 254 huvilist

Päevakord:

1.Klubi orgkomitee esimehe,NGK Linda juristi V.Kirsi aruandekõne

2.sm.L.Sasi teeb teatavaks registeerimiskaardi sisu mõtte

3.sm.V.Porosaar räägib Eesti auto-moto ajaloost

4.sm.E.Vester –1976 a.programmist ja tehnikale esitatavatest nõuetest

5.sm.M.Kuuse-liikumise eesmärkidest

6.Sõnavõtud

7.Embleemi ja põhimääruse kinnitamiseks esitamine

8.Valimised “Unic“nõukogusse ja juhatusse

*Klubi orgkomitee esimehe sm.V.Kirsi sõnavõtt klubi asutamiskoosolekul:

Lp.vanaauto-motohuvilised!

On meeldiv rõõm tõdeda,et meie vabariigi unikaalsete mootorsõidukite klubi asutamisest on nii paljud inimesed huvitatud.

Klubi loomiseks oligi viimane aeg ja parem hilja kui ei kunagi……….

Lubage mul peatuda 4.10.1975-a.valitud Orgkomitee senisel,täna lõppeval tööl.Seda perioodi võiks nimetada viimaseks laagerdumisperioodiks.Selle eesmärk oli välja töötada loodava klubi põhikiri ja püüda tõsta huvi vanasõidukite leidmise, päästmise ja taastamise vastu.Oleme maha pidanud kuus OK koosolekut,vähemalt samapalju kordi parandanud põhikirja,vaielnud eesmärgiga luua omanäoline klubi.

Pole vist mõtet Teile kogu põhikirja ette lugeda sel lihtsal põhjusel ,et see on Teie ees.

Käesolevaga teen Teile ettepaneku põhikiri heaks kiita .

Oleme palju vaielnud klubi nime osas-täna on Teie öelda,kas”Unic” sobib või ei.

Selgituseks-nimi on tuletis sõnast unikaalne so.harv,erandlik.

Ilmselt poleks õige idealiseerida nimena näiteks üht klassifikatsiooni alaliiki-antiikautod.

Kuid klubi nimetus kohustab meid paljuks-see tähendab,et klubisse kuuluv auto või mootorratas peab oma välimuse ja tehnilise seisukorraga selle austava nime ära pälvima!Ja siit tulebki klubi liikmele kuuluva auto/mootorratta hindamise põhikriteerium-niivõrd kuivõrd originaalne,seevõrd unikaalne………

Ok esitab täna Teile kinnitamiseks ka kunstnik Ploomipuu tehtud klubi märgi kavandi…………..

Tahtmatult kerkib küsimus-mida klubi tegemine meile annab?

Esiteks on koos üritusi kergem korraldada ja varuosi otsida.

Teiseks ei kaitse meie huve mitte keegi peale meie endi-ja kollektiivis on jõud.

Kolmandaks on eneseteostus loomulikult väga individuaalne asi,kuid Teie taastatud vanasõiduk elab Teid kindlasti üle ja annab hinde Teie oskustele ka tulevikus.

Neljandaks mõttekilluks võiks olla see,et saate sõidukit perega koos teha ja hiljem ka üritustel osaleda.

Planeerime tulevikus igal aastal suurürituse ja see on parim koht kogemuste vahetamiseks.

Täna valime ka klubi nõukogu.Iseloomustan Teile kandidaate.Oleme nad eelnevalt OK läbi arutanud……..(nimekiri on lisana valimisotsuses) .

Nõukogu juurde võiks moodustada töiseid sektsioone liikmete põhisoove arvestavalt-varosa,tehn.hindamise,kirjanduse jne.

OK-s tõusetus valusa probleemina numbrita sõidukite asi.

Küsimusi on palju-vastuseid seni veel pole.

Loome klubi suuresti just selleks,et haruldaste eksponaatide valdajaid aidata.

Nüüd peatun masinatel,mis minule teadaolevale Eestis alles peaks olema:

Enne veel:teatavasti on lõunanaabrid meie parimad sportautod ja ilusamad limusiinid ära viia jõudnud-(viimaseid oli Are RR) aga ma väga loodan,et Teie kaasabil seda enam ei juhtu.

Minule teadaolevalt on alles vana Renault ca 1925,Ford T ca 1917,Buick ca 1922,Fiat ca 1922 ja ca 1927,Elite ca 1917,Oakland ca 1929,Erskine ca 1927,Crysler ca 1928,

Ford A ca 1930.

Arvan,et isegi nende restaureerimine tõstaks klubi mainet ka rahvusvahelises ulatuses.

Mootorrataste osas peaks seis parem olema,sest neid pole veel kõiki ära veetud.

Üleskutse taastada kuni 1930.a. toodetud vanasõidukeid.

Lähenevad olümpiamängud-ehk õnnestub korraldada mõni rahvusvaheline kohtumine Tallinnas!

Rõhutan-klubi rikkus seisneb vaid tema liikmete rikkusest koos.

Klubil oma vahendeid pole,nagu ka liikmemaksu.

Probleemiks on see ,et meil pole ka klubiruumi ega ühist restaureerimispaika.

Autom lubas tulevikus angaarikoha Lasnamäel,nikeldamisel saab ehk ka abi kui saab…

Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki orgkomitee liikmeid,sh.eriti OK liikmeid:

Margus Kuuset,Lennart Sasit,Enno Poldret,Illar.Lentsiust,Voldemar Porosaart ja ka Tõnu Noonit Automist ennastsalgava ning meeldiva koostöö eest .

Arvan,et oleme teinud enestest sõltuva täna ametlikult loodava klubi asutamiseks.

Parim tõend erilisele huvile olete Teie,vanasõidukisõbrad,keda siin täna üle 250 on.Aitäh!

Lõpetuseks tänan Teid veelkord osutatud usalduse eest olla OK esimees ja soovin uuele klubile-tuult tiibadesse!

Tallinnas,31.01.1976 a. Teie V.Kirss

*Vanasõidukihuviliste üldkoosolek otsustas:

1.Kinnitada klubi 22 liikmeline nõukogu kooseisus-Eero Vester,Illar Lentsius,Ants Kurg,Voldemar Porosaar,Margus Kuuse,Lennart Sasi,Kirss Valeri,Enno Poldre,Jaanus Roosimägi,Enn Saik,Konstantin Spirka,Koit Kaare,Karl Rinaldo,Enno Öövel,Jüri Vaikjärv,Osvald Kaerlepp,Heiki Biltse,Valeri Brehov,Oleg Fomitsev,Raul Küla,Valdo Eek ja Tönu Nooni.

2.Heaks kiita klubi “Unic” embleemi kuju,kuid jätta värvide küsimus nõukogu otsustada.On ettepanek täiustada ka märki.Srift on halvasti loetav,eriti väikesel märgil.Ettepanek-vaadata veelkord nõukogu ja kunstniku poolt läbi srifti küsimus.

3.Nimetada klubi: Ühing” Autom “ klubi “ Unic” või ka Ühing “Autom” vanasõidukite klubi “Unic”

4.Kinnitada klubi orgkomitee poolt  välja töötatud klubi põhimäärus (lisana)

5.Moodustada klubi ühtse vabariikliku organisatsioonina,kes võib moodustada vastavalt vajadusele klubi osakondi.

*31 jaanuaril 1976.a. oli peale üldkoosolekut klubi esimehe,aseesimehe ja juhatuse valimine.

1.ENSV MN autotranspordi referendi sm A.Salumi ettepanekul valiti esimeseks klubi Unic esimeheks veteran Voldemar Porosaar.Siis võttis sõna V.Porosaar ja tegi ettepaneku valida klubi Unic juhatuse aseesimeheks NGK Linda jurist V.Kirss.Nõukogu oli ettepanekuga nõus.

2.Klubi Unic juhatusse valiti:

V.Porosaar,V.Kirss,M.Kuuse,K.Spirka,R.Küla ja K.Kaare.

3.Moodustati: tehniline sekts.-juht K.Spirka

                       liikmete arvestuse sekts.-juht V Kirss

                       ajaloo sekts.-juht V.Porosaar

                       motosekts.-juht K.Kaare

4.Otsustati käia koos üks kuni kaks korda kuus

5.Eelarve küsimused otsustab klubi juhatus

6.Juhatusel leida kooskäimise koht

*Märkus-Osa korduvaid tekste on OK protokollidet välja jäetud,paari sõnastust on lihvitud.Asutamiskoosoleku protokollis pole V.Porosaare ajaloo juttu ja klubi põhimäärust.Muidu on säilitatud protokollide originaaltekst.

*Klubi Unic uue nõukogu ja juhatuse koosolekud toimusid :

24.02.76,16.03.76,30.03.76 ja 4.05.1976.a.

*Sm.V.Kirsi protokolliline sõnavõtt ühing  Automi konverentsil 31.06.1976.A.:

Lp.konverentsi delegaadid ja külalised!

Lubage mul üle anda parimad soovid konverentsi töö edukaks lõpetamiseks ja otsade kokkuvedamiseks vastloodud vanasõidukite klubi Unic huviliste ja funktsionäride poolt.On meeldiv tõdeda,et ühing Autom Kesknõukogu (T.Nooni)kontosse võib kanda ka selle klubi loomise toetamise.

31.01.1976.a. toimunud asutamiskoosolekul ütles sm.A.Salum,et nurgakivi panemine klubile on igati tänuväärne,pigem hilinenud kui enneaegne.On ju pea 100.a.saava auto ajalugu osa inimtegevuse ajaloost.

Vanasõidukite klubi ühendab vanasõidukite valdajaid ja huvilisi-see tähendab,et liikmeks võib saada igaüks,kellel selleks huvi.Kuid siiski on parem,kui soovijal oleks auto,tsikkel või hobusõiduk ka.

Kui olete jälginud meediat,siis olete ehk kursis klubi nime osas kerkinud vaidluse asajas.

Unic nimetus on lühend ladinakeelsest “unicum”-harv,erandlik ja me oleme asunud seisukohale,et peame oma tegevuse ning taastamiskvaliteediga seda nime väärima.

Keelemehed soostusid peale meie selgitusi ja klubi tööga tutvumint klubi nimega.

Palume Automi nõukogu ka seda respekteerida ja sisse viia põhimäärusse vastav parandus-klubi nimi on: Vanasõidukite klubi Unic.

Klubi põhiülesandeks oleks olemasolevate vanasõidukite arvelevõtt,nende seisukorra kindlaksmääramine,huvilistele tehnilise ja teatmelise abi andmine,kontaktide pidamine veteranidega,kes seisnud meie auto/motoajaloo hälli juures;nende pärandi jäädvustamine;ühiste ürituste korraldamine vanasõidukite näitus-ülevaatuste kujul:vastavasisulise kirjanduse ja varuosade ühisfondi loomine tulevase muuseumi tarvis.

Kuna oleme alles algstaadiumis,siis palume Teie kõigi lahket ja heasoovlikku suhtumist.Te kõik võite kas suuremal või vähemal määral  kaasa aidata silla loomisele minevikuga.Teada on ju,et kes minevikku ei mäleta,elab tulevikuta....

Siit ka suur palve Teile-kui keegi tunneb huvi-leidke ikka aega,kuulake ära,pange kirja ja saatke info siia.Oleme asjaga küll veidi hilinenud,kuid sellevõrra tuleb praegu enam pingutada.

Nimetasime klubi piirkondade esindajad,kelle ülesandeks on praktiline töö kohtadel.

Palun Teid,Automi kohalikke juhte,kaasa aidata meie meeste entusiastlikule tegevusele.

1976.a.klubi töö plaanis on 2 üritust:

vahest saame Kalevi ralli sisse juhatada ja ise tahame korraldada 12 septembril Tallinn-Rakvere vanasõidukite ralli.See oleks restaureerijatele suureks stiimuliks ja vaatajaile meeldivaks meelelahutuseks.

Lubatagu “Unicu” juhatuse poolt soovida veelkord meeldivat koostööd ja nael kummi!

Ajalugu ei andesta meile rooste kuritegusid,kuid ei unusta ka neid,kes selle vastu võitlusse astuvad.

                    Allkiri-Klubi OK esimees ja klubi Unic aseesimees V.Kirss

*7.09.1976.a. sai välja antud esimene Klubi Unic korraldus seoses ralliga:

Seoses 11.seprtembril 1976.a.läbiviidava vanasõidukite ralliga “Tallinn-Rakvere 76”,mis on pühendatud Rakvere linna 750 aastapäevale ja 50.a.möödumisele Tallinn-Rakvere-Tallinn võidusõidust,juhinduda alljärgnevast:

1.Sõidukite tehn.ülevaatuse,loa trassile annab kohtunikebrigaad R.Küla(esimees),H.Kurg,M.Kuuse ja E.Saik

2.Mandaadi organiseerib ja annab märgid ning stardiraha kogub E.Poldre ja L.Kalinkina

3.Sõidukite paigutuse Raekoja platsil kindlustab J.Roosimägi

4.Sõidukeid tutvustab R.Küttim

5.Kell 11 annab V.Porosaar sõna O.Kaerlepale,kes annab avamisõiguse sm.B.Saulile,kes lõikab läbi stardilindi.Eelnevalt rivistatud kolonn hakkab liikuma kl.11.15 autodroomile ralli starti.

6.Edasised sõidu küsimused lahendab kohtunikekogu eesotsas  E.Vesteriga,kes on vastutav võistluse ladusa korralduse ning võistlustulemuste õige väljatoomise eest.

7.Stardiväravate ülespaneku Raekoja platsil ja finisiga seonduva Palermos korraldab orgkomitee esimees V.Kirss

8.Sõiduga seonduvad operatiivorganisatsioonilised ülesanded ja arusaamatused lahendavad Kirss ja Vester

9.Toitlustuse Kuusalus organiseerib R.Rikkas ja H.Kurg

10.Miitingu Palermos kindlustab Rakvere klubi.

Ka piletite,ralli märkide ja meenete müügi eest vastutab Rakvere Autom-sm.Torro isikus.

11.Finisis korraldab paigutused J.Roosimägi

12.Vigursõidu korraldab E.Vester koos Automiga

13.Autasustamise korraldab V.Kirss

Lisad: ralli junend,kava,kohtunikekogu nimekiri,ralli legend

Allkiri Orgkomitee esimees,klubi aseesimees V.Kirss

*1976.a. suursündmuseks oli vanasõidukite

  RALLI TALLINN-RAKVERE 76

       1926* C&D KLASS *1976

Aeg:11 september 1976.a.

Kohal oli 54 autot ja 23 mootorratast  sh.17 autot ja 3 tsiklit Läti AAK klubist

Ralli avas Raekoja platsilt ENSV MN esimees sm. Bruno Saul

*Vanasõidukite ralli Tallinn –Rakvere ametlikud resultaadid:

Autode osas:

1 koht-Lepik Urmas-Tallinn-102 karistuspunkti

2 koht-Esmanis Karlis-Riia-104kp.

3 koht-Haavel Neinrich-Rakvere-104kp

Vigursõit:

1 koht-Truumets Rein-Tallinn-60,9kp

2 koht-Kalvik Koidu-Tallinn-63,3kp

3 koht-Lepik Urmas-Tallinn-69,0kp

Mootorrattad:

1 koht-Kallaste Priit-Tallinn-250kp

2 koht-Ots Raivo-Raasiku-1272kp

3 koht-Kukk Paul-Raasiku-1488kp

Vigursõit:

1 koht-Tuudelepp Tõnu-Tallinn

2 koht-Ramba Juris-Riia

3 koht-Fomitsev Oleg-Tallinn

Allkiri-V.Kirss

*Klubi Unic korraldusega nr.2 20.01.1977.a. sai kiidetud 11.09.76 läbiviidud ralli abilisi:

V.Porosaar,E.Poldre,M.Hiis ja sm Moskalik ning P.Meister,R.Tirul(fotograafid),E.Silla

(kava trüki osas),R.Jõgi,E.Vester,R.Rikkas,H.Biltse,V.Männiste,L.Sasi,V.Tõnisson.

Allkiri –Klubi aseesimees V.Kirss

*Kohaliku lehe kommentaar:

Oli mida vaadata!Niisugust rahvamurdu,mis oli Rakvere tänavatel laupäeval,võib ainult suurte riigi pühade ajal olla.Ühed olid tulnud meenutama oma noorust,teised vaatama,milline see noorus siis siis välja nägi.

Rakverelastel oli peale tavalise uudishimu teinegi põhjus,et asja vastu huvi tunda.Nimelt just 50. a.tagasi oli toimunud 1 pikamaasõit marsruudil Tallinn-Rakvere-Tallinn.Osales küll vaid 7 autot ja 2 mootorratast,kuid sellest võidusõidust osa võtnud mees Nikolai Mets oli nüüd vastuvõtjate seas.

*Valdeko Vende tegi toreda raamatu”Esimesest autost viimase voorimeheni “

 kirjastus Valgus kaasabil.Kordustrükk ilmus 1989.a.