1978.a. lugu
 
Esimene tsiklite kokkutulek ja Tartu 78

*Ühing Autom klubi Unic üldkoosolek toimus Tallinnas 29.01.78.a. Pikk 26.
Klubi üldkoosolek,ära kuulanud põhiettekandjana klubi esimehe asetäitja sm.V.Kirsi aruande-programmkõne ja sõnavõtud,otsustas:
1.Tunnistada klubi nõukogu töö aruandeperioodil rahuldavaks.
2.Kiita heaks aruandeperioodi klubi 2 suurürituse so. ralli Tallinn-Rakvere 76 ja
tähesõit Pärnu 77 läbiviimine(orgkomitee esimees sm.V.Kirss)
3.Märkida ära televisiooni,raadio ja ajakirjanduse vahendusel tehtud suur töö sm.-te V. Pandi, J. Pirita, P. Ojamaa, A. Salumi, M. Kuuse, V. Kirsi, E. Poldre, J. Vaikjärve, H. Biltse,
E. Vesteri. K. Nurme, L. Lauri ja V. Porosaare poolt.
4.Kutsuda üles klubi liikmeid ja muuta auasjaks vanasõidukite otsimine ja taastamine
5.Märkida ära telefilmi “Vana arm ei roosteta” tegijaid Lembitu Laurit ja kaamerameest Aruojat ning filmistaaride-klubi liikmete J. Sitsi, G. Lauri, R. Küla ja U. Saksa osa.
6.Kiita heaks idee korraldada :1978.a.üritus Tartus ,1979.a. Haapsalus ja 1980.a olümpiaregati raames Tallinnas.

7.Teha klubi Unic nõukogule ülesandeks välja töötada ja kinnitada vanasõidukite registreerimise juhend
8.Moodustada klubi juurde 4 piirkonda asukohtadega-
1-Tallinnas Põhja piirkond (esimees A. Haamer) 2-Tartus Lõuna piirkond(A. Lõhmus) 3-Rakveres Ida piirkond(V. Rästas) 4-Pärnus Lääne piirkond(J. Vaikjärv).
Piirkondade juurde võib moodustada vajalikul arvul sektsioone-auto,moto, velo jm. kooskõlastatult klubi juhatusega. Klubi juhatus täpsustab piirkondade tegevusrajoonid ja töötab piirkondade esimeestega välja nende ülesanded.
9.Muuta põhimääruse pn.1.2. Nii, et vaid autode omanikud peavad klubisse astumisel esitama Automi liikmepileti(see ei jõudnud kunagi ellu)
10.Valida järgmise perioodi klubi juhatusse sm.-d :Voldemar Porosaar,Valeri Kirss,Margus Kuuse, Enn Saik, Raul Küla,Konstantin Spirka, Enno Poldre ja Andres Haamer.
11.Valida klubi Unic uueks esimeheks sm.V.Kirss.
Tänada V. Porosaart tehtu eest.
12.Lülitada klubi nõukogusse peale juhatuse ka iga piirkonna esindaja vastavalt piirkonna soovitusele ja juhatuse äranägemisele.
13.Teha ettepanek Automi KN presiidiumile klubi Unic põhimääruse osalise muutmise ja täiendamise kohta otsuse pn.8 ja 9 osas ning juhatuse kinnitamise kohta.
Fakte:
*09.05.78.toimus esimene vanaraua päev Pikaveres
*1.07.78 toimus vanade tsiklite esimene kokkutulek-Tartus,Tamme staadionil.
Kohal oli 36 mootorratast,neist 8 Riiast.
Motokokkutuleku ametlikud tulemused:
1.mootorrataste tehnilise hindamise paremusjärjestus:
1.H.Talmar-Ariel 350 De LuxNG-1936-Unic
2.Arvo Rand-AJS 350 37-26ss-1937-Unic
3.Janis Seregins-Mopeed Heem-1939-Riia AAK
Kiirenduskatse võitjad:
1.T.Pappel-Unic-NSU 500-1938
2.E.Anton-Unic-Jawa 350-1936
3.M.Glezer-AAK-HD WLA 750-1942
Vigursõidu võitjad:
1.G.Klements-Riia AAK-BMW R 35-1949
2.T.Tuudelepp-Unic-NSU 250-1936
3.A.Riisenberg-Unic-Puch 250-1936
Aeglussõidu võitjad:
1.T.Tuudelepp-NSU 250-1936
2.T.Pappel-NSU 500-1938
3.E.Anton-Jawa 350-1936

Erikonkursside parimad:
1.Vanim tsikkel-F.Orava Indian Standard ca 1910.a.
2.Viimistletuim mr-A.Ranna AJS 1937.a.
3.Originaalseimalt taastatud mr-E.Ööveli HD 500 1929.a.
4.Menukaim naisosaleja-R.Kivimäe 1939a.Puch 250-ga
5.Noorim tsiklisõber-15 a.Rainer Jakobson NSU 200 1935.a.
6.Parim külalisvõistleja-J.Ramba Riia AAK
7.Kaugeim osaleja-J.Ramba Ogrest ja Norton ES 2 500cm3 1936.a.
Esmakordselt väljapandud K.Rinaldo karika võitis J.Ramba,teine oli I.Bergmanis ja kolmas K.Ots.
Allkiri –1 motokokkutuleku orgkomitee esimees V.Kirss Tartus,1.07.1978.a.
*V.Kirss kirjastas broðüüri Klubi Unic 78
*Käisime esmakordselt Soome,Tampere vanasõidukisõpradel külas. Kutsuja oli Simo Pyykkönen. Klubi esindasid V.Porosaar, V.Kirss, E.Poldre ja meie patroon Automi liinis Osvald Kaerlepp(kes oli ka meie Volga juhiks)
*Aasta suurürituseks oli retk Tartu 78
Osales 19 Läti,12 Moskva,7 Leningradi,5 Leedu sõidukit
pluss 21 lõuna-20 ida-,23 lääne ja 41 põhja piirkonna sõidukit-kokku 148 ühikut.
Eriauhinnad said::
1.Vanim auto-Shewrolet 1924 -A.Kõrgessaar-Viljandi
2.Vanim tsikkel-Indian 1910 -F.Orav –Tallinn
3.Originaalseim auto-Opel Kapten 1939-sm Filimonov-Moskva
4.Vanim sõiduk-ämblik ratas 1860-V.Kirss-Tallinn
5.Originaalseim tsikkel-Ariel 350-H.Talmar-Pärnu
6.Kaugeim mr oma sõiduga-BSA 500-S.Tärk-Hiiumaa
7.Kaugeim auto oma sõiduga-MB 770 1936 (pütiga)-A.Lomakov-Moskva
8.Edukaim naisosaleja-Elle Tänavots Kadrinast-oli 1936a. ZIS 101 ekip.
Ps -sai nimetatud ka retke originaalsemad sõidukid klubide esinduste kaupa.
Allkiri:Klubi Unic ja orgkomitee esimees V.Kirss
*”Maailma ja me” 1978.a. 12 numbris oli meie Soomes sõbra Simo Pyykköneni artikkel
“Automobiiliystävyyttä yli Suomenlahden” (4 lehel)
84-ndal leheküljel on meie ehk vanima auto Albioni pilt-auto on siiani kusagile kadunud.
S.Pyykkönen nendib,et nende SAHK klubi loodi 1958 .a.-meie alles 1976!
*Tänu Simole käisime 1978.a.mais Tampere klubil külas koosseisus:
V.Porosaar,O.Kaerlepp,E.Poldre ja V.Kirss. (Fotol on ka kutsuja Simo ja hr. Sallinen)