1979.a. lugu
 
Aastakoosolek ja ralli Haapsalu 79.

*Klubi Unic aruande-valimiskoosoleku peeti Tallinnas, 04.03.1979.a.
Klubi Unic üldkoosolek otsustab:
1.Kinnitada klubi esimehe V. Kirsi aruandekõne
2.Tunnistada klubi Unic 1978.a.tegevus rahuldavaks
3.Esitada ühing Automi KN presiidiumile kinnitamiseks(maha tõmmatud)teadmiseks juhatuse,nõukogu ja struktuurid
4.Esitada klubi nõukogule kinnitamiseks juhatuse tööjaotus ja selle liikmete kompetents
5.Pikavere baasil alustada ettevalmistusi muuseumi rajamiseks
6.Kehtestada klubi ühisüritustel osalevate sõidukite min. originaalsusastmeks 75% va. konkreetsed erandid

7.Jätkata piirkondade algatust perekonnaõhtute korraldamisel
8.Välja töötada klubi liikme aumehe koodeks
9.Autasustada aukirjaga järgmisi klubitöö aktiviste:
V. Porosaar, V. Kirss, E. Poldre, H. Biltse, L. Sasi, M. Kuuse, J. Vaikjärv, V. Rästas, A. Haamer,
A. Lõhmus, O. Kaerlepp, A. Rand, K. Rinaldo, K. Spirka, H. Talmar, R. Rikkas, T. Nooni,
M. Bankier, A. Kivimäe, R. Kivimäe, H. Selglaid, K. Mändla.
10.Märkida ära diplomiga järgmised vanasõidukitaastajad:
T. Pappel -BMW DIXI, A. Jung-Mathis, U. Saks-Oakland, G. Laur-Berliet, I. Lentsius -BMW DIXI, A.Joost-D-Rad, O.Pappel-Zündapp, I.Kukk-IMB, H.Talmar-Renault, A.Rand-AJS,
R.Rikkas-Singer, V.Kirss-Fiat,tõld ja ratas, K.Mändla-Buick, V.Meriste-Wanderer,
A.Lõhmus-Opel, E.Särekanno-BMW, H.Biltse/V.Kirss-Peugeot,
J.Vaikjärv-Ford T,J.Sits-Ford T, J.Lõhmus-Mathis, R. Kõrgend-Albion,
P.Kukk-Royal Enfield, M-Luhavee-MB-320, A.Kurg-Shevrolet, E. Vester-MB 230,
J. Jemeljanov-MB170, R. Boitsov-DKW, R. Taidra-Peugeot, E.Öövel-HD.
11.Pidada vajalikuks muuta klubi liikmepilet,mis kuulub edaspidi igaaastasele pikendamisele
12.Moodistada klubi töö ja otsuste täimise kontrollimiseks 3 liikmeline revisjonkomisjon-
U. Lepik, T. Pappel ja K. Joa
13.Täiendada klubi põhimäärust(rida punkte)
14.Pidada vajalikuks luua klubi auliikme statuut.
Valida esimeseks auliikmeks Voldemar Porosaar ja esitada ta ka Automi auliikmeks.
15.Korraldada 18-19.08.79.a. Haapsalus Valge Daami Ralli ja
näiteks 26.07.80.a. Olümpiaparaad
16.Valida klubi nõukogusse aastateks 1979-80 järgmised seltsimehed:
L. Sasi, A. Tomson, V. Kirss, T. Nooni, U. Villman, M.Kuuse, A. Kivimäe, O. Pappel, M.Kesa, E.Saik, H. Biltse, R. Kittus, O. Kaerlepp, E. Poldre, A. Haamer, M. Bankier, A. Lõhmus, I. Lendok,
V. Rästas, J. Vaikjärv, A. Raud ja H. Talmar.
17.Peale nimetatute lugeda nõukogu hääleõiguslikuks liikmeks 1979.a. Haapsalu ralli kohapealne vastutav isik K. Tõnisma
NB!-Lisada Automi tungival soovitusel tekst-
Üldkoosolekust osavõtjad on veendunud,et ENSV ühing Autom klubi Unic areneb,muutub vanasõidukisõprade täielikuks keskuseks ja aitab taastada unikaalseid sõidukeid ning aitab ellu viia NLKP XXV kongressi ajaloolisi otsuseid!!
(hurraa-esimene ja viimane lõivumaksmine kompartei osale meie klubi liinis)
Koosoleku juhataja T. Nooni
Redaktsioonikomisjoni esimees E. Poldre
Ärakiri õige: V. Kirss 20.03.79.a.
*Väljavõte klubi esimehe aruande finantsosast 1978 .a.osas:
Tartu Motopäeva pealt kanti ERF poolt Automi Kesknõukogule 800 rubla.
Tartu retk 78 tõi Automi kassasse piletite müügist 2554 rubla.
Kulutuse ületasid seekord tulusid,sest oli vihmane ilm.
*Kommentaar:
Selgitan siia juurde,et Automi KN teostas ise kõik arveldused ning andis meile justkui võlgu. Kogu sellealast värki ja kontrolli teostas nende raamatupidamine. Meilt Automi palgal kedagi polnud ja kuna klubil liikmemaksu ka ei olnud siis polnud ka midagi kontrollida.
Orgkorraldusest:töötasin ise välja klubi juhtimissüsteemi,struktuuri,igaühe kompetentsi ja aastakoosoleku otsuse lisana oli ka mahukas kirjalik tööjaotus.

Faktiline osa:
*1979 a. Kuldsete kätega meistriks tunnistati pärnakas Arvo Jung
ja tema 30-te aastate Mathis esimeseks klubi numbriväärseks sõidukiks A-001 UNIC
*Esinesin 30.05. Moskvas uunikute alase ettekandega
*Aasta suursündmuseks oli ralli HAAPSALU 79/700
Klubi Unic 5 kokkutuleku-ralli Haapsalu 79/700 tulemused 18.08.79.a.
Autoralli:
1 koht- A. Melentjev- gaz 67 B-1942-Moskva
2 koht- M Randava- MB-1938
3 koht- R. Abzaledinov-Opel Kapitan -1939
Motoralli:
1.P.Tarvis Zündapp 500-1936
2.S.Tärk-BSA-1929
3.V.Iisimaa-BMW R 75-1943
Motovigursõit:
1.P.Kukk-HD-1942
2.A.Kivimäe-Puch 250-1939
3.T.Tuudelepp-NSU 250-1936
Mototehn. konkurss:
1.A.Ormus-Terrot-1937
2.K.Ots-NSU-1937
3.R.Ots-AJS-1937
Vanimad sõidukid:
Ämblik Rudge 1872-V.Hanimägi
3 rattaline ca 1880-P.Savenkov
Käsiratas-ca 1890-P.Aser
Mootoriga ratas Duks-ca1900-A.Ritso
Mootorratas Indian-ca 1915-F.Orav
Vanim auto-Peugeot Quadrolett –ca 1922-H.Biltse/V.Kirss
Vanim välises.- Wippet Overland-1924-B.Porietis
Erikonkursid:
K.Rinaldo karika võitis T.Pappel NSU 500
Mnemoturniiri võitis A.Keero BMW ekip.
Parim naisosaleja-R.Kivimäe Puch 250
Kollektiivsem pere.-SIS 101 Kadrinast
Kollektiivseim ekipaaz-Lihula EPT ZIS 5 tiim
Kaugeim osaleja A.Lomakov oma Opel P 4 Moskvast
Ps.hinnati ka autode tehnilist seisundit:
Parimad olid K.Mändla Pontiac,K.Renseri MB,A.Jursi Pacard,A.Jungi Mathis,A.Melentjevi GAZ 67 B,A.Zilinieksi Maybach,E.Jauniskisi Ford GP ja A.Zverjevi GAZ 67
Osales 131 sõidukit kogu NL
Haapsalu lossimägedes sai maha peetud 6 tunniline maratonesitlus-show V.Kirsi vedamisel.
*Oma ettekandes Automi KN Presiidiumile tänasin OK esimehena meie piirkondade esimehi-A.Haamerit,J.Vaikjärve,V.Rästast,ja A.Lõhmust ning kohaliku musta töö tegijat K.Tõnismaad koos Automi Haapsalu juhi U.Mägiga.Suured tänud ralli läbiviijale Tõnu Noonile,minu sektetärile Malle Bankierile,U.Lepikule,K.Joale,L.Sasile,A.Kivimäele,,H.Talmarile,
A.Rannale,R.Rikkasele,A.Tomsonile,M.Laasile,R.Kittusele,M.Tislerile,I.Arule ja paljudele teistele,kes entusiastlikult ralli korraldamisel kaasa aitasid.
*1979 a.lisandusid auliikmetena V.Porosaarele veel K.Spirka,B.Saul,K.Rinaldo ja O.Kaerlepp
*Ülikoolivenna abiga sain linnapea jutule ja pika asjaajamise tulemusena õnnestus 13.12.1979.a. saada Täitevkomiteelt kiri:
Vastuseks Teie avaldusele teatame,et vanalinnas on võimalik eraldada1980.a.
1 kvartalis kapitaalremonti minevast elamust Lossiplats 4 korter nr.1….
Remonttööde abistamiseks palume pöörduda tööde teostaja Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse poole. Seda ma ka tegin ja olles 3.aastat ühiskondlikel alustel brigadir-mustatöötegija-premeerija(mille kohta on säilinud mahukas päevaraamat-igaks kümneks juhuks),saime korteri 1983.a. alguseks ka valmis. Kamina tellisin Leningradist(nimetähtedega) ja ka põranda parketti panin oma initsiaalid…