1982.a.lugu
Ralli Tallinn-Palermo 82

 
*Klubi nõukogu koosoleku peeti Tallinnas, 2.02.1982.a.
koosseisus esimees V.Kirss,aseesimees K.Tõnismaa,pk esimehed V.Rästas,A.Haamer
ja J.Vaikjärv,sekretärid E.Poldre ja L.Ülesoo ning liikmed M.Kesa,A.Tomson,H.Talmar,V.Vilu,L.Sasi,H.Biltse jt.
Otsustati:
1.Kiita heaks ralli Tallinn –Palermo 82 läbiviimine 24-25.07.82.a.
2.Moodustada OK koosseisus:V.Kirss(esimees),V.Rästas(kohapealne juht),T.Nooni(ralli,liiklus,majutus),K.Tõnismaa(tehn.mandaat),A.Kivimäe(motoralli);Piirkondade esimehed vastutavad eelreg.,kogunemise,liikluse,toitlustuse,majutuse eest,L.Sasi(tehn.hindamine ja konkursurid),A.Ats(laagri komandant),E.Poldre(kava,afiss,mandaat),U.Lepik(toitlustus),
L.Ülesoo(sekretär),R.Torro(orgkons.),R.Rikkas(Kiiu kp),H.Rips(Viitna kp),R.Umboja(Võsu kp)
Klubi esimees(allkiri)
*Klubi esimehe korraldus nr.18 Tallinnas, 25.07.1982.a.
Omistada näituse Tallinn-Palermo restaureerimiskonkursi Uunik-82 võitjate sõidukitele järgmised klubi numbrid:
H.Talmar-DUX-ca 1912-*A-021 Unic
J.Ment-GAZ 67-1944-*A- 022 Unic
H.Kandima-GAZ 67-1950-*A-023 Unic
V.Kirss-Fiat 502-1924-*A-024 Unic
A.Haamer-MB-1938-*A-025 Unic
L.Hain-Shevrolet-1939-*A-026 Unic(Nr.tagasi võetud)
A.Peterson-Peugeot-1936-*A-027 Unic
*Klubi esimehe korraldus nr.20 Tallinnas,25.08.82.a.
24 ja 25 juulil viisid klubi entusiastid läbi üheksanda suurürituse-
ralli Tallinn-Palermo 82 ja kokkutuleku Rakvere-82.
Ürituses osales 91 sõidukit:61 autot,26 mootorratast ja 4 ratast.
Põhja pk oli 38,Lõunast 13,Idast 12,Läänest 15,Läti AAK 7 ja Moskva SAMS-st 6 sõidukit.
Üritus möödus ilmastikuliselt heades oludes,huviralli korraldus oli rahuldav,näitus pargis hea.Mõneti võinuks parem olla puhkeaja korraldus.Ära märkimaks ürituse menukat
kulgu,avaldan:
1.Kõige siiramat tänu sohvritele ja ekipaazi liikmetele
2.Tunnustust klubi numbri väljateeninutele(nimed on korralduses)
3.Austust ralli võitjatele E.Palmile,motoralli võitjale T.Tuudelepale,publiku GP võitjale H.Talmarile ja elegantseima sõiduki omanikule A.Jungile.
4.Kiitust OK liikmetele:V.Rästasele,T.Noonile,E.Poldrele,A.Haamerile,
H.Hallemaale,M.Mikkerile,V.Vilule ja ida pk entusiastidele koos publikuga.
Klubi ja OK esimees (allkiri) V.Kirss
Faktide osas:
*J.Sits Vändrast tunnistati kuldsete kätega meistriks oma Ford T 1920 restaureerimise eest
*Töötati välja sõidukite hindamise 1000 balli süsteem
*Otto ja Berta Summeri ning I.Lentsiuse kangelaslik bussiehitus Krepkal
*Lääne piirkond taastab Tööstuse 2 klubiruumiks
*Ida piirkond remondib klubiruumi Tõrmas
*Väljastasin 200-nda liikmepileti klubi arhiivi korrastajale sekretär Liivi Ülesoole
*Tegin Senior-sektsiooni ja Saaremaa tegi ka endale sektsiooni
*Ilmnesid probleemid motosektsioonis ja töös pere teiste liikmetega piirkondades
*Tegin brosüüri “Vanasõidukid 1982”
*****NB!24 detsembril 1982 abiellusin ma Rakvere neiu Anu Kuningaga,kes töötas esimest aastat peale ERKI lõpetamist Rakvere linnavalitsuses arhitektina.

24.12.1982 abiellusin ma preili Anu Kuningaga

06.05.1983 sündis tütar Liilit ja 18.11.1987 sündis poeg Aaro

Päkapikud Aaro ja Liilit