1983.a.lugu
 Aruandekõne ja Viljandi-Pärnu 83

Aruandekõne ja Viljandi-Pärnu 83
*Klubi Unic esimehe aruandekõne 29 jaanuaril 1983 Tallinnas, Pikk 26 Mustpeade Majas.
Lp.klubikaaslased,liikmekandidaadid ,huvilised ja külalised!
Ülehomme saab 7 aastat päevast,mil võtsime vastu otsuse luua klubi,andsime temale nime ja võtsime vastu põhikirja.
Hakkas tõsine õppetöö.Oleme selle aja jooksul suutnud kasvatada tubli hobiklubi.
Oleme kaardistanud uunikud,nende valdajad ja sõelale on jäänud need,kes saavad aru ka sellealase vanavara säilitamise ning ennistamise tähtsusest.
Annan viiendat korda aru klubi üldkoosoleku ees,algul ok ja aseesimehena ning siis neli korda esimehena.
Pole just naljategu olnud Teid meie õige asja huvides veenda ja esineda mitmetunniste kõnedega nii,et tullakse ikka tagasi.Tahaksin olla täna kriitilisem kui varem, sest klubi tulevik kohustab!
Tehtud on palju, kuid me võiks ka palju enam korda saata.Kutsun Teid aktiivselt kaasa mõtlema ja tegema reaalseid,konkreetseid ettepanekuid klubitöö tõhustamiseks.
Lootuses,et meie laevuke saab hakkama ka ilma tüürimeheta(minuta), peatungi ma täna enam vajakajäämistel.
Ma ei kõnele aja kokkuhoiu mõttes üritustel-seda teeb T.Nooni,ei peatu tehnikapoliitikal-kuulaksime ses osas K.Tõnismad,piirkondade tööst räägiks pk esimehed ja motoprobleemidest sooviks kuulda A.Kivimäed ning pressi osal peatuks E.Poldre…
Alustuseks sellest,et pidime looma enam auto ei markide sektoreid-aga mida pole,seda pole.
Asi ei liigu!
Palusime Automi KN anda meile iseseisva juriidilise isiku staatus.
Kannan ette,et oleme ikka jätkuvalt entusiastide hobiklubi!
Klubi nõukogu ja juhatuse osas:
nõukogu on koos olnud 2 a. jooksul neli korda..Oleme paljut arutanud ja sellest on aktiivsuse säilitamisel palju kasu olnud.Kehtestasime 1000 balli süsteemi,oleme koos arutanud kõiki suuremaid üritusi,lugesime ebarahuldavaks motosektsiooni töö,kehtestasime minu ettepanekul uue struktuuri koos kohustustega kuid kes neist viimastest ikka nii väga hoolib.Üksi on vankrit aga raske vedada….Peale klubi ja nõukogu otsuste olen algusest peale välja andnud klubi esimehe korraldusi.Kui arvestada ka tänased kolm ,siis olen välja andnud 30 klubi esimehe korraldust!
Põhiliselt olen pannud sinna enne ürituste algust kokku lepitu ja peale võistlust jaganud lugupidamist neile,kes seda väärinud.Ka liikmelisus,klubi numbrid jne on neis kajastatud.See ,et korraldaja oma korraldusi kirja paneb,pole tingitud hetke mälunõrkusest vaid soovist jätta jälg ka tulevastele põlvedele meie tegemistest.
Nüüd piirkondade tööst:
1978.a.moodustasime 4 piirkonda. Käib eluterve sisemine võistlus,kära pole ,aga vill kasvab.Ida pk on monoliitsem(ida omapära?),Lääne pk on palju häid taastajaid,Lõuna pk on enam oma traditsioone(orkester,perepeod,lipp),vaid Põhja pk-da justkui pole(vist juhatuses kõik!)
Peatuksin pk osas vaid klubiruumide küsimusel:
Ida pk-esimees V.Rästas-Nad said endale Tõrmas ruumi.
Tublimad ehitajad olid A.Ants(57 t.p.),A.Ojavee(8 t.p.),V.Lõssenko(7 t.p.)-Tubli eeskuju!
Lõuna pk-esimees H.Hermanson-Bussi taastades jõuti arusaamale,et peab ka baas olema.
Rajati Krepka uunik.
Abielupaar Otto ja Berta Summer on eestvedajaiks(420 t.t.),A.jaH.Hermansonil on 240 tt,Peep Summeril 200,I.Lentsiusel 190,A.Petersonil 150,V Huul on teinud 80 tundi.
Tõeline krepka ime-aitäh!
Lääne pk-esimees J.Vaikjärv.Eelmisel suvel võtsid ette Tööstuse 2 klubiruumi tegemise-tubli!
Põhja pk-esimees A.Haamer:siin on olukord kurb!Autom lubas anda Lasnamäele ruumid(ei miskit),siis idee,et teeme kooperatiivi Automi all(ka see ei ole kuhugi jõudnud)
Vaadake lätlasi-nemad teevad juba muuseumi ja meil pole isegi garaaze!
Veidi pk vaimsusest-oleme pika tagantlükkamisega jõudnud selleni,et igas pk on oma arhiiv,varsti on ka ruum,kuid klubilise töö hõngu on vähe!Teeb rahutuks,et ollakse rahul sellega mis on tehtud.Ega seda vähe pole,aga seda on teinud ju väga väike osa meist….Võin nimetada igast pk vaid 2/3 aktivisti..
Enamik saavutustest,millest tänagi räägime,on ettekandjate isikliku töö vili,millele on lisatud soliidsuse jaoks klubi nimi.Kui igaüks annaks omalt poolt enam,oleks ka ühissupp maitsvam.
Passiivsuseks õigustusi jagub..Teatud-tuntud ja ise läbi elatud tõde on selles,et mida enam energiat ühisüritusse annad,seda parem ja armsam ta on.Isiklikult pole ma kedagi sundinud,kavaldades klubisse astuma meelitanud-ja pole vajagi.
Teod enam kõnelevad kui 3 Demosthenest!
Me oleme kõik võrdsed,keegi pole palka saanud,ka eelised puuduvad-on vaid topetkoormus(mõnel veelgi enam).
Ka omaalgatuslikkust on pk vähe,oma üritused jäävad nõrgaks,pere pidusid pole…
Nüüd veel parematest taastajatest:
11.12.1982 kutsusin Pikk 26 kuni 1930 a.sõidukite omanikud.
Enne 1975.a.oli vaid paaril mehel mingi vana loks..Nüüd saan ma öelda,et meil on Eestis ca 30 valdajat ja neil on ca 35 enne 1930.a.valmistatud sõidukit.
Tallinn-Palermo rallil nägite suurt osa neist:
J.Sitsi Ford T,H.Talmari DUX ja Renaulti,T.Pappeli BMW DIXI,A.Jungi Mathis, I.Lentsiuse BMW DIXI ja Horch,H.Biltse/V.Kirsi Peugeot,A.Ainelo Fiat,E.Ingeli Crysler,V.Kirsi Fiat 502 &510 ja Argus ning Elite,A.Lõhmuse Opel, E.Tänavotsa Ford T,A.Kure Shevrolet,R.Rikkase Ford A,T.Kübara Wippet, A.Koobi 2 Citroeni,K.Mändla Buick,R.Küla Buick ja Ford T,H.Hermansoni Crysler,V.Rästase ja H.Kure Renaultid,J.Urbi Bellanger,Suigussaare Shevrolet,A.Kevade FordT ja TT,Brehovi Erskine,H.Ripsi Shevrolet veok,Albion?,B.Kuke19 saj.auto osad.(Lisandus veel pikk selgitus abi vajalikkusest ajaloolis-kultuurilise väärtusega pärandi taastamisel jne)
Meie meeste taastamiskvaliteeti teades on mul kindel veendumus,et suudame seenioride osas lätlastele silmad ette teha!
Teen üldkoosolekule 12-nda ettepaneku :
aktsepteerida Unic senior sektsiooni loomine ja toetada igati selle tegevust!
Edasi peatuksin ma veel meie tegevuse headel-halbadel külgedel.
Loodan et jagate arvamust,et igaaastased kalendrid on suursaavutus.Olen teinud seni 1981,82,83.a. kohta,pannes neile meie igaaastase paremiku.Võiksin pikalt pajatada raha,paberi ja tegemismuredest-aga see pole enam oluline.
Tahan tänada O.Kaerleppa,kes sekkudes asja tegi võimalikuks nende edasise ilmumise-aitäh!
Teiseks suursaavutuseks on fakt,et ENSV rahandusministeeriumi poolt oleme ENSV MN määrusega nr.669 27.04.1981 vabastatud uunikute osas aastamaksust………..
Kolmas saavutus on brosüüri-“Vanasõidukid 1982” ilmumine……..
Neljandaks oli tore Tallinn –Palermo sõidu idee…….See on aktiva pool.
Passivasse jääks see,et vaatamata ponnistustele me pole juriidiline isik..(selgitused)
Olen isiklikult seisukohal,et meis entusiasmi kuritarvitatakse ja asja peaks uuesti üritama.
Tõsiseks probleemiks on restaureerimistöö koordineerimine.
Ka ürituste ettevalmistuse ja korralduse transport on probleem…Vana Gaz 51 suurt enam ei liigugi.Olen 3.a.-ga sõitnud oma Ziguliiga vähemalt 70.000 km klubi tarvis.
Tulevikuperspektiivid:
Tänu Soome,Rootsi ja Läti kogemustele on meil kergem olnud oma sihte seada.
1983.a.juunis tahame teha kokkutuleku Pärnus…………
1984.a suvel tahaks Teid Võrusse kutsuda……………
Nende ürituste vahele peaks mahtuma piirkondlikud üritused ja osalemised naabervabariikides.
Kõik eelnev peaks teenima seda ,et tähistaksime väärikalt auto 100 sünnipäeva 1986 aastal rahvusvahelise kohtumisega Pirital.Sellega tähistaks ka klubi 10 ja Tartu/Mäksa-20 tähtpäeva.
Koostaja ja esitaja(allkiri)Tallinnas,29.01.1983,Pikk 26 Olevi saalis
(lühendatult arhiivmaterjalidest)
Lisad:Klubi esimehe korraldus nr.21(diplomid 51 inimesele), nr.22(aukirjad 59 entusiastile)
*Klubi nõukogusse 1983-85.a. valiti sm:T.Nooni,K.Tõnisma,E.Poldre,M.Kesa,M.Kuuse,
A.Haamer,L.Ülesoo,V.Kirss,A.Kivimäe,J.Vaikjärv,H.Talmar,I.Lentsius,H.Hermanson,
V.Teppan,V.Rästas,V.Vilu,M.Bankier,E.Mäekivi,K.Metsamägi
*Klubi nõukogu koosoleku protokoll Tallinnas, 22.03.1983.a.
Klubi esimeheks valiti taas V.Kirss.
Juhatusse valiti veel:A.Haamer,V.Teppan,V.Rästas,J.Vaikjärv,T.Nooni,K.Tõnisma ja E.Poldre.
Revisjonkomisjoni U.Lepik,T.Pappel,A.Peet
Kinnitati Pärnu 83 eelarve ja tööjaotus

Kinnitati pk tööplaanid…ja 23 29.01.1983-sõidukitele uuniku numbri omistamise kohta,mille ka siin avaldan:
*Nimetan järgmised vanasõidukite klubi Unic liikmete ennistatud sõidukid klubi nime ja numbri väärilisteks:
E.Petti-DKW-1939-*A-003 Unic(MB müüdi ja nr.tagastati ning anti uuesti)
A.Ainelo-Fiat veok-1925-*A-028 Unic
K.Rinaldo-Horch 853 BL-1938-*A-029 Unic
T.Pappel-BMW DIXI-1930-*A-030 Unic
A.Rääk-BMW R 35-1939-*M-018 Unic
V.Kullamaa-Sunbeam-1956-*M-019 Unic
O.Pappel-Zündapp 500-1938-*M-020 Unic
H.Reinjärv-Zündapp 750-1939-*M-021 Unic
V.Kirss-Rudge-1882-*M-022 Unic
T.Tuudelepp-NSU 500-1938-*M-023 Unic
K.Laansoo-HD WLA 42-1942-*M-024 Unic
Klubi esimees(allkiri)V.Kirss
Muudele sõidukitele:
L.Lepp-Tempo-1939-*M-025 Unic
A.Jõemaa-FN-1931-*M026 Unic
E.Lutt-Indian-1939-*M-027 Unic
A.Rääk-Dürkopp-1920-*M-028 Unic
I.Vaga-M 125-1945-*M-029 Unic
H.Kuuskmäe-BMW R 75-1937-*M-Unic
U.Teearu-M 1 A-1950-*M-031 Unic
A.Miksjuk-Ardie-1936-*M-032 Unic
K.Uuspõld-BMW R 35-1946-*M-033 Unic
A.Tiidemäe-Dürkopp-1939-*M-034 Unic
R.Muru-HD-1942-*M-035 Unic
J.Urb-Viktoria-1932-*M-036 Unic
V.Kirss-Tõld-1850-*M-017 Unic
*Märkus:
Kuna G.Laigna Wanderer ,L.Haini Shewrolet ja R.Rinaldo Horch autode numbreid ei võetud välja,lugedad tühistatuks nendele sõidukitele omistatud klubi numbid.
*Omistada vabad klubi numbrid( tagantjärele) allnimetatud V.Kirsi uunikutele:
A-013 Unic omistada Tsaika-catafalk 1970.a.
A-015 Unic omistada Peugeot 1922.a.
A-026 Unic omistada Skoda Superb 6 1943.a.
A-029 Unic omistada ZIL 111A 1960.a.
*24-26.06.83 korraldame klubi jaaniku-tähesõidu ja näituse Pärnus.
See on klubi 7 suurüritus.
OK kuulusid:
Esimees V.Kirss,aseesimees J.Vaikjärv,tähesõidu korraldaja T.Nooni,aset.orgalal K.Tõnisma,sekterär M.Bankier,pressisekretäe ja tehn.komisjoni esimees E.Poldre,liikmed I.Lentsius,A.Kivimäe,T.Pappel,G.Laur,A.Rand,Pärnu mandaadi korraldajad
A.ja H.Talmar,kuraatorid L.Maaste ja M.Mikker,näituse korralduskomisjoni esimees V.Rästas,liikmed H.Talmar,V.Teppan,A.Haamer,orgkonsultant H.Hermanson,I.Aru,toitlustuse korraldajad U.Lepik,J.Vaikjärv ja laagri komandant R.Raudnagel.
Tagantjärele suur tänu kõigile,oli tore üritus ja kena plakat ka!
*Klubi esimehe korraldusega n.39 20.12.1983.a. fikseeriti :
liikmed(210),
kandidaadid(66)
ja auliikmed,sh:V.Porosaar,B.Saul,K.Rinaldo,O.Kaerlepp,K.Spirka,
H.Selglaid,O.Summer,J.Sits,K.Renser,A.Treiverk
*Maikuu 3 motopäev Tallinnas pälvis suure kriitika.
K.Rinaldo karika võitis U.Teearu
*Aasta parimad restauraatorid olid H.Särekanno(BMW),A.Petti(Citroen),J.Urb(GAZ AA)ja H.Reinjärv(Zündapp)
*Aasta kuldsete kätega meistriks pärjati J.Urb,kes taastas Gaz AA veoki.
*Esitasin lahkumisavalduse NGK Lindast,kus olin töötanud peale TRÜ-d täpselt 10 aastat.Lisan siia kombinaadi direktori sm.R.Varatalu mulle antud lühiiseloomustuse:
Kirss V.suunati NGK Lindasse 1973.a.peale TRÜ Õigusteaduskonna lõpetamist.
Ta suutis lühikese aja jooksul sisse elada kombinaadi probleemidesse.Läbisaamine kaastöötajatega hea,on abivalmis ja sõbralik.Tunneb oma eriala ja on teinud ka kombinaadi põhikirja koos töötajate tööjaotusega.Lööb aktiivselt kaasa ühiskondlikus töös seltsimeheliku kohtu ,rahvakontrolli grupi,sotsomandi kaitse komisjoni ja VAÜK juriidilise nõukogu liikmena.Ta oli valimiskampaanias NSVL ÜN saadiku usaldusmees…………allkiri
**6 mail 1983.a. sündis meie armsas peres tütar Liilit.
*Fiat 502 rallil Tallinn-Palermo 1982